คำถามที่มักพบบ่อย


คลังข้อมูลและความรู้ระบบสุขภาพคืออะไร

คลังข้อมูลและความรู้ระบบสุขภาพ เป็นเครื่องมือช่วยในการค้นหาข้อมูลทางด้านระบบสุขภาพ ด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลจากเว็บไซต์ของหน่วยงานและองค์กรด้านสุขภาพ ในประเทศไทย ที่ให้บริการข้อมูลฉบับเต็มและมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับระบบสุขภาพเท่านั้น  เพื่อช่วยในการคัดกรองเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง   โดยมีข้อมูลในหลากหลายประเภทให้เลือกใช้งาน เช่น งานวิจัย  บทความวิจัย  เอกสารวิชาการ เป็นต้น

Back To Top

วิธีค้นหาข้อมูลจากคลังข้อมูลและความรู้ระบบสุขภาพทำอย่างไร

คลังข้อมูลฯ พัฒนาด้วยเครื่องมือของ Google (google custom search) มีหลักการสืบค้นเช่นเดียวกันกับ Google ดังนี้

 1. การค้นหาขั้นพื้นฐาน
  • พิมพ์คำที่ต้องการค้นในช่องค้นหา (Search) เช่น ผู้แต่ง (author) ,คำสำคัญ (keyword), ชื่อเรื่อง (title) และกดค้นหา (Search) สามารถค้นหาผลลัพธ์ได้ตรงมากยิ่งขึ้นด้วยการใส่เครื่องหมาย “……….” เช่น “health care finance”
   ภาพอธิบายการสืบค้นขั้นพื้นฐาน

   การค้นหาขั้นพื้นฐาน

 2. สามารถเลือกการแสดงผลการค้นหาได้ 3 แบบ คือ
  แบบที่ 1 Sort by relevance หมายถึง เรียงลำดับตามความใกล้เคียงของผลลัพธ์
  แบบที่ 2 Sort by date หมายถึง เรียงลำดับตามความใหม่ (Date) ของข้อมูล

  ภาพการแสดงผลการค้นหาทั้ง 3 แบบ

  แสดงผลการค้นหาได้ 3 แบบ


  แบบที่ 3 Image หมายถึง แสดงผลเฉพาะรูปภาพ
  03

 3. การค้นหาขั้นสูง (Advance Search) สามารถตั้งเงื่อนไขเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงกับความต้องการ ได้แก่
  • ค้นหาคำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ใช้ OR เช่น health OR finance
  • ค้นหาไฟล์ในรูปแบบอื่นที่ไม่ใช่ HTML เช่น pdf ให้พิมพ์ filetype:นามสกุลของไฟล์ เช่น “health” filetype:pdf
  • ค้นหาเฉพาะ domain ที่ต้องการ ให้พิมพ์ site:domain name เช่น ต้องการหาระบบสุขภาพในสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ให้พิมพ์ ระบบสุขภาพ site:www.hsri.or.th

Back To Top

ต้องการแนะนำแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องต้องทำอย่างไร

ท่านสามารถแนะนำแหล่งข้อมูลความรู้ด้านระบบสุขภาพเพิ่มเติม เข้าสู่ คลังข้อมูลและความรู้ระบบสุขภาพ (Knowledge Center)   ได้ที่ library@hsri.or.th  โดยแจ้ง ชื่อหน่วยงาน หรือ โดเมนเนม (Domain name)

Back To Top